sound and sweat

ערב מיוחד -המשלב קונצרט צלילים עיליים קערות טיבטיות וכלי מיתר וסווט לודג
,טיהור בצליל וסווט לודג -מאדור טריבר ושיר סופר
הערב יתחיל בטקס הדלקת האשלאחר מכן קונצרט צלילים מטהרים- מסע מדיטטיבי עם צלילי האוברטונים גונגים :גונג אדמה,גונג עולם,קערות טיבטיות מזמרות ,כלי מיתר -דילרובה ,מונוקורד סארוד-חוית הרמוניה מדהימה ,וויברציות אלוהיות ,משך הקונצרט-שעה
סווט לודג בשילוב מעגל שירה ,צלילים עיליים וקערותSWEATLODGE – אוהל הזעה.
בנייה אינדיאנית מסורתית של אוהל עגול מענפים.

בטקס הסווטלודג` (SWEATLODGE) אנו מבעירים אש גדולה ושמים בתוכה אבני בזלת.
כשהאבנים הופכות אדומות, משתתפי הטקס נכנסים אל האוהל ומתיישבים במעגל.
אנו יוצקים מים ועשבי מרפא על האבנים הלוהטות וכך יוצרים סאונה רטובה טבעית.

ההזעה מוציאה מהגוף רעלים שדבקו בו, פותחת את דרכי הנשימה,
ובכך מעלה את רמת החיות והאנרגיה שלנו.
ההזעה גם משפרת את תפקודי אברי הניקיון הפנימיים כמו כבד
וכליות, משפרת את בריאותנו ומחזקת את המערכת החיסונית.

מבחינה תודעתית מתרחש גם תהליך ניקוי מתוך כך שהאוהל חשוך.
החושך משקיט את גלי התודעה ומחדד אותה.
במהלך טקס הסווטלודג` הישיבה מתרחשת על האדמה החשופה
ומחדשת קשר עתיק יומין ביניינו ולבינה.

טקס הסווטלודג` אומנם מגיע ממסורת האינדיאנים, אך הוא מתאים
לכל אדם החפץ להכיר את עצמו טוב יותר, ולגלות את מעיינות הכוח והעוצמה הגלומים בו, ללא קשר לאמונתו ודרך חייו.
אנשים שחוו את טקס הסווטלודג` מספרים על תחושות עוצמתיות ביותר של התרוממות רוח,
הרגשת לידה מחדש וחיבור מדהים לעצמם ולטבע
ב19 לינואר בבית יהושוע 20:00-1:00