הקורסים

בד"כ מורכבים מ2 עד 3 ימי לימוד בסיום הקורסים ניתן להמשיך בהתאם הצורך ללימוד אישי