קטגורית ארכיון: sound and sweatlodge-קונצרט צלילים וטקס סווטלודג'

sound and sweat

ערב מיוחד -המשלב קונצרט צלילים עיליים קערות טיבטיות וכלי מיתר וסווט לודג ,טיהור בצליל וסווט לודג -מאדור טריבר ושיר סופר הערב יתחיל בטקס הדלקת האשלאחר מכן קונצרט צלילים מטהרים- מסע מדיטטיבי עם צלילי האוברטונים גונגים :גונג אדמה,גונג עולם,קערות טיבטיות מזמרות ,כלי מיתר -דילרובה ,מונוקורד סארוד-חוית הרמוניה מדהימה ,וויברציות אלוהיות ,משך הקונצרט-שעה סווט לודג בשילוב מעגל […]